Om de zorgkwaliteit te verbeteren, houden we op 6 juli een opleidingsdag voor het gehele team. Op die dag zijn we alleen bereikbaar op het spoednummer voor acute gevallen. Onze excuses voor eventueel ongemak.
Overzicht veelgestelde vragen

Heb ik een gespecificeerde factuur nodig om een vergoeding bij de verzekeraar te reclameren?

Ja, om een vergoeding te kunnen krijgen voor een behandeling vanuit de aanvullende verzekering heeft u een factuur nodig met zorgproduct codes. Deze factuur kan pas achteraf na de behandeling opgesteld worden. Wij kunnen deze factuur met zorgproductcodes voor u opstellen, die u vervolgens kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Deze factuur voldoet aan de eisen die uw zorgverzekeraar stelt. 

Heel soms komt iemand in aanmerking voor een medische machtiging en een daarbij behorende vergoeding vanuit de basisverzekering. Ons medisch team zal tijdens het vooronderzoek vaststellen of u in aanmerking komt voor vergoeding vanuit de basisverzekering. Indien dat zo is, zullen zij u hier meer informatie over geven en verder begeleiden. Ook in deze situatie heeft u een gespecificeerde factuur nodig. Deze kan pas na de behandeling opgesteld worden.

Otto Wolter