Om de zorgkwaliteit te verbeteren, houden we op 6 juli een opleidingsdag voor het gehele team. Op die dag zijn we alleen bereikbaar op het spoednummer voor acute gevallen. Onze excuses voor eventueel ongemak.
Overzicht veelgestelde vragen

Hoe vaak komen complicaties voor bij het plaatsen van een voorzetlens?

Het plaatsen van een voorzetlens is een relatief kleine ingreep en is over het algemeen veilig. Toch is de behandeling, net als andere medische ingrepen, niet 100% risicovrij. Ondanks dat de behandeling door een zeer ervaren chirurg wordt uitgevoerd, is bij medische ingrepen nooit uit te sluiten dat er een complicatie ontstaat. Bovendien is elk lichaam anders. Gelukkig zijn complicaties die kunnen voorkomen, vaak goed te behandelen.

Als tijdens het vooronderzoek blijkt dat u een verhoogd risico loopt op complicaties, zullen we dit uiteraard eerst met u bespreken. In overleg met de arts kunt u dan een juiste beslissing nemen. Als de arts het risico te groot vindt, kan hij adviseren om de behandeling niet te doen. 

Er zijn complicaties die vlak na de ingreep kunnen ontstaan, bijvoorbeeld een infectie. Dit is een zeer zeldzame complicatie en komt bij ons minder dan 0,001% keer voor. Er kan een over- of onder correctie van de sterkte afwijking plaatsvinden, in dit geval kan dit in de meeste gevallen met een herbehandeling worden gecorrigeerd. Andere complicaties die kunnen voorkomen zijn vervroegde staarvorming en halo’s. 

Tijdens ons uitgebreid vooronderzoek en de schriftelijke informatie die we u meegeven, zullen we u uiteraard meer hierover informeren. 

Otto Wolter