Om de zorgkwaliteit te verbeteren, houden we op 6 juli een opleidingsdag voor het gehele team. Op die dag zijn we alleen bereikbaar op het spoednummer voor acute gevallen. Onze excuses voor eventueel ongemak.
Overzicht veelgestelde vragen

Mijn zicht schommelt na mijn behandeling, waarom? 

Dit heeft te maken met het hersteltraject. De snelheid van het herstel is per persoon en per oog verschillend. Wat u de eerste dagen ziet, is niet maatgevend voor het resultaat van de behandeling. Wat je ziet is mede afhankelijk van de hersenen moeten wennen aan de nieuwe situatie, de zwelling in het hoornvlies die weg moet trekken en de tijdelijke droge ogen Het zicht is over het algemeen binnen twee dagen al goed, maar kan de eerste weken wel wisselend zijn. De meeste mensen gaan na 3 dagen weer aan het werk. Het definitieve resultaat zal bij de meeste patiënten na 4 tot 6 maanden zijn bereikt. Officieel hanteren we een hersteltraject van 1 jaar, voordat er een definitieve stabiele situatie is bereikt. 

Otto Wolter