Overzicht veelgestelde vragen

Wat is een ooglaserbehandeling?

Ooglaseren is een moderne en snelle techniek die vanwege de grote betrouwbaarheid het meest door oogartsen wordt toegepast bij zogeheten brilvervangen – de ingrepen. Deze techniek kan met succes toegepast worden om bijziendheid tot ongeveer -10 dioptrie en verziendheid tot ongeveer +7 dioptrie te behandelen. Hetzelfde geldt voor astigmatisme tot ongeveer 6 dio trie. Ooglaseren is wereldwijd de meest toegepaste refractiechirurgische ingreep

Otto Wolter