Overzicht veelgestelde vragen

Wat zijn de nadelen van de flap-methode?

Bij de IntraLASIK methode kunnen er flap-gerelateerde complicaties ontstaan. Deze komen zeer zelden voor, echter bestaan deze risico’s wel. Het oog, waarbij een flap is gecreëerd, is blijvend kwetsbaarder vergeleken met behandelmethoden waarbij geen flap is gemaakt. In de beginfase na de behandeling kan de flap nog  makkelijk te verschuiven, met de tijd gaat de flap steeds vaster zitten. Na 2 weken mag u weer in her oog wrijven. 

Otto Wolter