Kwaliteitsgarantie

Excellente kwaliteit, superieure deskundigheid, decennia lange ervaring en aandacht voor veiligheid

Wij willen het allerbeste resultaat voor onze patiënten. Dit kunnen we alleen waarmaken door continu te focussen op kwaliteit en veiligheid in onze kliniek. Naast het feit dat wij u een zeer goede ooglaserbehandeling bieden, vinden wij het belangrijk dat u zich thuis voelt. Als u zich prettig voelt, heeft dat een gunstig effect op het gehele proces.

ZKN- keurmerk

U weet dat u goed zit bij een kliniek met het ZKN-keurmerk. Zelfstandige Klinieken met zo’n keurmerk garanderen de beste medische zorg en nazorg.

BIG

Dit register is gebaseerd op de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg en beschermt patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door zorgverleners.

NGRC

Visus Oogkliniek is een zorginstelling die refractiechirurgische ingrepen uitvoert.  De beroepsgroep NGRC, waar Visus lid van is, waarborgt daarbij de kwaliteit.

Kwaliteitsonderzoek Visus Oogkliniek

In het kader van de verbetering van de kwaliteit van zorg van Visus Oogkliniek is het mogelijk dat u als patiënt voor en/of na de behandeling per e-mail en/of schriftelijk wordt benaderd voor kwaliteitsonderzoeken. Bosgra Onderzoek voert dit onderzoek uit in opdracht van Visus Oogkliniek en is een ISO 20252 gecertificeerd bureau voor zorgonderzoek. Zij gaan zeer zorgvuldig om met uw patiëntgegevens en houden zich daarbij aan de wet en aan de bovenwettelijke eisen van Zorginstituut Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit wordt gegarandeerd door de ISO 20252:2019 certificering, dé ISO standaard voor onderzoeksbureaus wereldwijd met een zeer streng privacy en informatiebeveiligingsstuk. Alleen de strikt voor het onderzoek benodigde gegevens worden gebruikt. Meer informatie over uw privacy: www.bosgraonderzoek.nl/overons/privacy/  

Als u bezwaar heeft tegen deelname aan deze kwaliteitsonderzoeken, dan kunt u dat aan onze baliemedewerkers doorgeven.

Vragen van patiënten
Bij vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met klantenservice@bosgraonderzoek.nl of kijken op https://www.bosgraonderzoek.nl/contact/veelgesteldevragen