Aangepaste openingstijden feestdagen.
Onze kliniek is gesloten van 25 december t/m 1 januari 2024. Gedurende deze periode zijn we niet bereikbaar voor reguliere oproepen of het inplannen van afspraken. Voor spoedgevallen blijft onze spoedlijn beschikbaar. Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar gewenst!

Niet tevreden

Visus Oogkliniek vindt het leveren van goede zorg erg belangrijk en hecht veel belang aan patiënttevredenheid.
Het team van Visus Oogkliniek werkt dagelijks aan het leveren van goede kwaliteit en dienstverlening.
Wij doen ons uiterste best om u – vanaf het eerste contactmoment tot aan het volledige herstel – naar volledige tevredenheid te helpen.

Ondanks alle aandacht en inzet kan het gebeuren dat u niet (volledig) tevreden bent. Mocht dit het geval zijn, dan zouden wij het erg waarderen als u ons een terugkoppeling kan geven. Wij zullen uw input gebruiken om structurele verbeteringen te realiseren. Een terugkoppeling over uw ervaring kunt u bij ons indienen in de vorm van feedback of een klacht.

Klachtenregeling

Ontevredenheid over een bepaald onderdeel van de zorg- en dienstverlening van Visus Oogkliniek, kunt u mondeling of schriftelijk kenbaar maken. Dit kunt u doen bij een medewerker van de kliniek, deze medewerker zal met u een klachtenformulier invullen. Schriftelijk kunt u uw klacht indienen via het digitale klachtenformulier op de website van Visus Oogkliniek. U kunt de klacht ook per post versturen naar locatie Rotterdam t.a.v. de klachtenfunctionaris. Direct contact met de klachtenfunctionaris loopt via het volgende mailadres: klacht@visusoogkliniek.nl. 

De directie van Visus Oogkliniek is zich ervan bewust dat het klagen over een behandeling of dienstverlening niet altijd gemakkelijk is. Toch vindt de directie het erg belangrijk dat klachten en ontevredenheid worden uitgesproken en de organisatie iets met een klacht doet. Indien u het moeilijk vindt om een klachtenbrief op te stellen, dan kan de interne klachtenfunctionaris hierbij helpen. De directie adviseert wel altijd om ontevredenheid eerst te bespreken met de betrokken persoon. Wellicht is er sprake van een misverstand en kan het met een goed gesprek worden opgelost. Indien u dat niet ziet zitten of het resultaat voor u niet bevredigend is, dan kunt u altijd uw klacht indienen bij de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris volgt de bepalingen uit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en het klachtenreglement (versie 2021). De klachtenfunctionaris is verbonden en in dienst van Visus Oogkliniek.

De directie waarborgt dat de klachtenfunctionaris haar functie onafhankelijk kan
uitvoeren. De directie garandeert een onafhankelijke beoordeling van uw klacht.
Indien u ontevreden bent met de oplossing die is aangeboden door de klachtenfunctionaris, dan kunt u daarna naar de externe geschillencommissie van ZKN (branchevereniging).

De externe geschillencommissie behandeld alleen geschillen die eerst zijn beoordeeld en behandeld door de interne klachtenfunctionaris van Visus Oogkliniek. Dat is een vereiste. Informatie over de procedure en de werkwijze van de externe geschillencommissie kunt u vinden in het klachtenreglement en de
website van de externe geschillencommissie: https://www.zkn.nl/geschillen.

 

Feedback formulier


    • :