Niet tevreden

Visus staat voor goede zorg en we vinden het belangrijk dat onze patiënten tevreden zijn en zich gehoord voelen. Toch kan het zijn dat u niet volledig tevreden bent over de behandeling of voelt u zich onjuist bejegend, ondanks alle aandacht en inzet van ons team. Wij stellen het op prijs dat u dit bij ons kenbaar maakt.
  •  U kunt erop rekenen dat we een klacht altijd serieus nemen en strikt vertrouwelijk omgaan met uw persoonsgegevens.
  •  Het indienen van uw klacht geeft ons de mogelijkheid om samen met u een oplossing te vinden.
  •  Ook helpt het ons om de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening te optimaliseren.

Klachtencommissie

Op basis van de Wet cliëntenrechten zorg (Wcz) heeft Visus Oogkliniek twee klachtencommissies, dit is in eerste instantie de interne commissie en in tweede instantie de externe commissie. De externe commissie behandeld klachten alleen nadat zij is beoordeeld door de interne commissie. Het advies c.q. de aanbevelingen van de interne commissie naar aanleiding van een klacht gelden voor de directie als een zwaarwegend advies. Het oordeel van de externe commissie over de (on)gegrondheid van een klacht is voor de directie bindend.

Enerzijds helpen klachten ons om de zorgverlening te verbeteren, anderzijds vinden wij het analyseren van klachten belangrijk omdat de tevredenheid van u als patiënt bij ons hoog in het vaandel staat. Middels dit digitale formulier bieden wij u de mogelijkheid om uw klacht of suggestie aan ons door te geven. Indien u het wenst kunt u uw klacht ook direct per mail naar klacht@visusoogkliniek.nl toesturen of schriftelijk via de balie bij ons indienen. Indien nodig, kunnen onze medewerkers van de balie u ondersteunen met het invullen van het formulier.

Indien u binnen 1 week na het indienen van uw klacht geen ontvangstbevestiging van de interne klachtencommissie heeft ontvangen, dan verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met de assistentes van Visus Oogkliniek via het algemene telefoonnummer 0800-0088.

Het streven van de interne klachtencommissie is dat u binnen 2-6 weken een inhoudelijke reactie ontvangt op uw klacht.

Feedback formulier


    • :